Letný denný tábor „Tábor v sedle „ na Gazdovstve Uhliská v Trenčianskej Závade leto 2022

Tábor je určený pre dievčatá a chlapcov, ktorí majú radi kone a prírodu. Je vhodný pre začínajúcich, aj pokročilých jazdcov, nakoľko pri jazdeckých lekciách pristupujeme k jazdcom individuálne, podľa ich aktuálnych schopností. Deti čaká okrem jazdenia, teória a prax týkajúca sa základnej starostlivosti o kone, ošetrovanie, kŕmenie, príprava jazdeckých potrieb. Program dopĺňame o celotáborové hry a zábavné aktivity, tvorivé dielne a výlety do okolia gazdovstva.

INFO V SKRATKE

Čas konania: 8,00 – 16,30 hod, od pondelka do piatka
Vek detí: 6 – 13 rokov
Miesto: Gazdovstvo Uhliská, Nemšová – časť Trenčianska Závada
Cena: 165 Eur
V cene je zahrnuté: desiata, obed, olovrat, pitný režim po celý deň, materiálne a personálne náklady spojené s programom a starostlivosťou o deti a  DARČEK.
Kontakt: gazdovstvo@uhliska.sk

Termíny:
1.termín:  11.07 – 15.07. 2022,  pre deti vo veku 6 – 9 rokov – termín je vypredaný, môžete prihlásiť dieťa ako náhradníka                 
2.termín: 18.07 – 22.07. 2022, pre deti vo veku 10 – 13 rokov – termín je vypredaný, môžete prihlásiť dieťa ako náhradníka
3.termín: 25.07 – 29.07. 2022, pre deti vo veku 6 – 9 rokov – termín je vypredaný, môžete prihlásiť dieťa ako náhradníka              
4.termín: 01.08 – 05.08. 2022, pre deti vo veku 10 – 13 rokov – termín je vypredaný, môžete prihlásiť dieťa ako náhradníka   
5.termín: 08.08. – 12.08. 2022, pre deti vo veku 6 – 9 rokov -– termín je vypredaný, môžete prihlásiť dieťa ako náhradníka

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Záväzná prihláška
Vyplnením a odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete s povinnosťou platby.
Potvrdenie o prijatí prihlášky a platobné inštrukcie vám zašleme do 7 pracovných dní.